Numerologi

Österländsk Numerologi

Denna typ av numerologi, skiljer sig lite från den numerologin du kanske i vanliga fall har kommit i kontakt med. Medan den andra numerologin mer visar på ett statiskt tillstånd om hur du är och vilka förutsättningar du har, är denna mer av den typ som mer passar in i Häxkonsten, Wiccan. Wicca handlar ju och att lirka och vicka till dess att man uppnår det resultat man eftersträvar. Med andra ord att inte finna sig i sitt öde utan att göra något åt det.


Genom denna numerologi, får du inte bara veta dina egenskaper och dina förutsättningar, utan även hur du på olika sätt kan göra för att "wicca" till din situation och får ut det mesta möjliga av dig själv i en speciell situation.

Du får hjälp i hur du kan balanser upp dig numerologiskt inför anställningsintervjun, hur du lättare kan nå fram till dina chefer och arbetskamrater i någon speciell situation, eller rent generellt.

Denna typ av numerologi kan även hjälpa dig att få lite bättre harmoni runt om dig på din arbetsplats eller i ditt hem genom enkla metoder.

Till kursen hör ett antal textdokument som du kommer att gå igenom och därtill både övningar och uppdrag, för att du på så sätt ska kunna bli säker i din nya konstart.

Utbildningen är utarbetad i samarbete med några av Sveriges bästa numerologer. Vi har tidigare endast kunnat erbjuda denna kurs "över bordet" i klassrumssituation, men nu har vi äran att kunna förmedla denna kurs till alla med en dator och Internet uppkoppling.  

Vad ingår i kursen?


Till kursen hör ett antal textdokument som du kommer att gå igenom och därtill både övningar och uppdrag, för att du på så sätt ska kunna bli säker i din nya konstart. Du ska besvara ett antal övningar, för att se om du har förstått innehållet. OM du har klarat ditt test, får du veta direkt efter det att du gjort det färdigt. Du har 3 försök på dig att klara dina test. Du behöver inte själv köpa in någon kurslitteratur. Allt ingår i kursen.

När du sedan klarat din kurs, får du ett intyg och diplom att du klarat av kursen, en förutsättning är dock att du har fått mer än 60 % rätt på dina frågor och uppdrag. 

Vad vi går igenom i kursen

 

  • Hur du räknar ut dina siffror
  • Siffernyckeln som tillhör den Österländska siffermagin
  • Vad de olika siffrorna står för
  • Hur du kan balansera upp dina siffror för att du på ett mer optimalt sätt skall kunna utnyttja hela din kapacitet
  • Färger i förhållande till den Österländska siffermagin
  • Kristaller i förhållande till den Österländska siffermagin
  • Uppdrag för att räkna ut olika saker runt om dig
  • Övningar, övningar och åter övningar