Zindra 0939-2000 232

Allmänt

Jag är den evigt positiva och utåtriktade häxan, som tagit examen i "livets hårda skola".
Är 56 år gammal och har den stora glädjen i att vara mamma till 5 barn, som idag är vuxna.

Upptäckte mycket tidigt att jag har förmågan att se, det som alla inte ser. Utvecklade telepati och framtidsvisioner under tonåren.

Jag har en stor portion av galghumor och är den ständigt positivt tänkande. Oavsett vilka öden livet gav mig. Det har också gett mig en stor förståelse för de flesta människor i stora och små funderingar..

I vuxen ålder började jag på sidan om min intuition och min kontakt, med vad jag kallar "den andra världen", läsa astrologi. Här har jag stora kunskaper och kan utläsa mer då jag "ser" mer än horoskopet visar.

Jag har genom åren varit ett bollplank för min omgivning och kunnat kanalisera problem och lösningar. Jag äger en stor livserfarenhet och genom den kan jag jag
finnas för stora och mindre stora bekymmer. Jag har även kunskaper i trauma-bearbetning, då jag ingick i ett trauma-team under några år.

Här finner du förståelse och empati.  Ljuset finns ju vid tunnelns slut. Du behöver kanske hjälp att fokusera för att komma till insikter och klarhet..

Ring mig, om du vill ha vägledning i vad det än vara må. Sorger, oro, funderingar om kärlek, om det ockulta---- eller om du bara är nyfiken.

Redskap

Min stora livserfarenhet, Intuition, Kanalisering, Visioner, Astrologi
Kontakt med den andra världen.

Utbildning

Astrologikurser. Har även varit ledare för sådana kurser.
Arbetat med människor i olika livs-situationer.
Är vårdutbildad och har goda kunskaper inom psykologi och trauma-hantering där jag också genomgått en utbildningar.

Livet är vår bästa lärare.

0939-2000 232