Sunshine 0939-2000 232

Allmänt

Jag en intuitiv clairvoyant Mind Reader, utbildad inom örtmedicin, massage och coaching. Jag har rest över hela världen och studerat under shamaner, medicinkvinnor i sydamerika,  Shaolin Grandmaster, astrologer och många metafysiska och andliga lärare som jag mött har givit mig en intressant plattform att arbeta ifrån, beroende på situation och person.

Utbildning

Massageterapeut Diplomerad
Örtmedicin/Nutrition/Basmedicin 2 år utbildning
Living Essence
Yuenmethod energi justeringar
Intuitive Life Coach Diplomerad
EFT emotional freeing teknik
NLP
TAT

Redskap

Med ett holistiskt sätt att se på livet använder jag mig av astrologi, Yuenmethod  (energikorrigeringar), Byron Katies The Work, EFT, och sunt förnuft. Med dessa metoder kan jag känna när och på vilken nivå du inte är ärlig och kärleksfull mot dig själv och jag kan leda dig på rätt väg till lycka inom livets alla områden. De blockeringar som skapar förvirring kan upphävas på endast några få minuter.

Övrigt

När vi tror på något som inte gagnar oss signalerar vår kropp att vi har en konflikt mellan vår inre sanning/hjärta och våra tankar. Vår kropp signalerar när vi tror på osanna tankar och det kan göra ont.

Oavsett om du upplever obehagliga känslor i samband med arbete, pengar, relationer, fysiska smärtor eller annat är det sannolikt att ett minne från ditt förflutna har kommit upp till ytan, och som ett filter ligger nu detta minne och hindrar din möjlighet att se klart.
Ge dig själv den underbara upplevelsen att på kort tid byta irritation

Ge dig själv den underbara upplevelsen att på kort tid byta irritation mot glädje, genom att se sanningen bakom dina illusioner.

0939-2000 232