Runa 0939-2000 232

Allmänt

Jag är en jordad kvinna som under hela mitt liv på olika sätt, både andligt och i mer traditionell mening, arbetat med människor och deras utveckling. detta både som medium och inom psykiatri och missbruksvård.

Sedan jag var barn har jag vandrat Kunskapens väg och har därför svårt att säga var resan började. Den andliga vägen har alltid varit med mig.

Jag kallar mig häxa och lever i vördnad för Moder Jord och alla hennes invånare, både tvåbenta och fyrbenta. Att vara häxa för mig är att stå med fötterna djupt rotade i marken och ändå våga hålla huvudet bland molnen, det är en balans mellan den mer konkreta verkligheten och den andliga.

Att möta andra människor i livets olika situationer är något jag verkligen uppskattar och tycker om. Jag har en stark utvecklad empati och har även själv tidigare gått igenom en del i mitt privata liv som hjälpt mig utveckla en förståelse för hur livet kan gestalta sig.
 

Redskap

Runorna är mitt främsta redskap, både som vägledning och som krafttalismaner. Jag har levt med dessa i drygt femton år och använder dem även i mitt privata liv.

Ett annat redskap som jag tycker mycket om är trumman och sången. Jag skriver ibland egna kraftsånger och sjunger dessa in i olika situationer som behöver förändras.
Behöver du distanshealing står jag också gärna till tjänst samt ger dig tips om örter för olika ändamål.

Jag lever nära naturandarna och småfolket i naturen och ofta visar de sig genom olika händelser i mitt hem.

Vidare renar jag hus och mark när så behövs från objudna gäster och jordbundna själar.
 

Utbildningar

Min främsta utbildning är mitt eget liv, att läsa, att lyssna, att fråga, att experimentera, att prova och att våga leka.

Jag har också haft förmånen att som barn få vandra en sommar bredvid en samisk man som berättade sägnerna för mig och lärde mig hur man använde växterna i naturen. En annan viktig människa som lärt mig mycket var min kloka farmor som tidigt lärde mig att lyssna på naturen och på alla de osynliga och synliga vänner vi har där ute.

Bland de mer formella utbildningar jag har är jag vårdare, behandlingsassistent, skrivarpedagog och har även studerat medling. Jag har också läst ett år praktiskt tillämpad psykologi.

Har även en utbildning i slagruta och healing med hjälp av pekare och pendel.
Naturen och tystnaden har varit en viktig skola, att bara tyst tillbringa lång dagar ute bland träden och höra vad allt levande har att berätta för mig.
 

Övrigt

Självklart stannar alltid samtalet vi har mellan oss. Jag ser både sekretess och empati som två av de viktigaste punkterna i mitt arbete.

Kanske säger jag inte alltid det som är bekvämt att höra, men jag säger förhoppningsvis det du behöver höra och jag gör det i kärlek. Det här är inte bara ett arbete för mig, det är ett kall och en gåva.

Jag kan inte vandra din väg, jag kan inte lösa dina problem genom trolleri, men jag kan vara ditt stöd och hålla dig i handen en bit medan du gör din resa.

Du når mig på;

0939-2000 232