Omma 0939- 2000 232

Allmänt

Ända sedan jag var liten har jag haft en stark intuition och har på olika sätt, i olika skeden av livet, fått "besök" och kunnat "känna in" närvaron av andra sidan. Dock har jag aldrig provat på att utveckla det vidare, eller djupare, förrän nu, utan istället arbetat med allt annat möjligt såsom till exempel inom vårdsektorn, begravningsbranschen samt teatern mm.

Fördelen med alla dessa olika yrkesområden har varit att min redan starka intuition och min förmåga att "läsa av" och "känna in" människor har förstärkts och utvecklats ytterligare så jag nu känner mig fullkomligt trygg, säker och stark inom detta område.

I alla arbeten jag haft har det centrala alltid varit, och fortfarande är, att hjälpa människor på bästa sätt. Och detta gäller naturligtvis även i mitt arbete som häxa.

Detta med att arbeta som häxa är ännu ganska nytt för mig, började i januari 2012, och jag lär mig hela tiden nya och spännande saker. Men att arbeta med, och att hjälpa människor så att de ska kunna må så bra som möjligt har jag väldigt många års erfarenhet utav.

Redskap

Det jag använder mig av i mitt arbete som häxa är mina tarotkort men även min speciella förmåga att "känna in" och att "läsa av" människor utifrån det som berättas för mig.

Samt givetvis också min starka intuition i olika situationer.

Utbildning

Förutom den rent praktiska utbildningen, som det faktiskt är, att arbeta bland annat som begravningsentreprenör med både döda och levande så gick jag hösten 2010 en kurs i "Helande för kropp och själ i harmoni" för Ann-Sofi Byström där bland annat symboltolkning och insiktskort användes som vägvisare.

0939-2000 232