Karna 0939-2000 232

Allmänt

Som barn trodde jag att det var normalt att ”höra” när någon talade osanning, att se saker som skulle hända i framtiden, att kunna gå in & ut ur kroppen som jag behagade, att minnas saker före min födelse och att kunna se vad andra gjorde fast de var utom synhåll, bara jag gjorde mig stilla i mig själv.

Numera en vuxen 3-barnsmor  tror jag fortfarande att allt det där är normalt, men det är nog inte många som håller med mig

Redskap

Vissa förmågor har med tiden nyanserats och klarnat och jag ser att det är en ständigt pågående utveckling. När du ställer frågor till mig använder jag mig själv som redskap samt min absoluta övertygelse att det går att ändra formen i all energi.

Förlåtelse-resan, olika meditations-, kraftsamlings- och stressreduceringstekniker EFT, TAB är metoder jag använder när behov finns.

Utbildning

Förutom min utbildning till systemvetare med inriktning på data/programmering har jag gått kurser i kristallhealing, i Ljuskroppsmeditation, är utbildad Aura-Soma terapeut, meditationsledare och stresshanteringsterapeut.  Har även läst basmedicinsk grundkurs, kurser i aromaterapi.

Övrigt

Genom alla svårigheter jag lärde mig det viktigaste: - Allt som finns är nu. Det är nu du skapar din framtid och det är nu du släpper taget om ditt förflutna

Vill du förändra något i ditt liv, är just nu en väldigt bra tidpunkt

Välkommen till mig

Karna

0939-2000 232